မက်စ်မြန်မာမိသားစု၏ သီတင်းကျွတ် အခါသမယ ဝါကျွတ်ကန်တော့ပွဲ ကျင်းပ

October 26, 2023