စက်ရုံမှူး - ‌(၁)ဦး

မက်စ် ဘိလပ်မြေစက်ရုံ (တောင်ဖီလာ) နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အမြန်အလိုရှိပါသည်။

Job Descriptions

 • ဝန်ထမ်းများ တာဝန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရန် ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများဖြ့င့် စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • စက်ရုံတွင်ကုန်ကြမ်းအားလုံး မပြတ်လပ်ရေး အချိန်မှီရရှိရေး အရည်အသွေးနှင့် အလေးချိန် ပြည့်မှီရေး
 • Group CEO , Cement Director တို့ညွန်ကြားချက်များ၊ ထုတ်လုပ်မှုပြည့်မှီအောင် ထုတ်လုပ် ရေး နှင့် အရည်အသွေး ကပြည့်မှီသော ဘိလပ်မြေများထုတ်လုပ်ရေး ကြီးကြပ်ရမည်။
 • စက်ယန္တရား ကောင်းမွန်ရေး အတွက် ရုံးချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
 • ဘိလပ်မြေ ကုန်ကျစရိတ် ( Cost  par  Bag )  ကျစေရန်  ၊ ကျောက်မီးသွေး ၊ သဘာဝ ဓါတိငွေ့ နှင့်  အခြားကုန်ကျစရိတ်များ( Admin  Costs )များ လျော့ကျစေရန် နှင့် အလိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို စီစစ်ရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။
 • နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ နှင့် ပူး‌ပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး Operation & Maintenance ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 • စက်ရုံ နှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရသော အစိုးရ ဌာနများ နှင့် ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက် ရမည်။
 • စက်များသတ်မှတ် Capacity ရ ရှိအောင် လည်ပတ်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • စက်ရုံ အတွင်း နှင့် စက်ရုံပြင်ပ ရှိ အဆောက်အဉီး  ၊  စက်ပစ္စည်းများ ၊ အခြားသော Fixed  Assets များကို သက်ဆိုင်ရာ,  ဌာနများမှ  ပုံမှန်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် လမ်းညွှန်ပေးရမည်။
 • ဝန်ထမ်း လိုင်းခန်း များ အရာရှိ တည်းခိုဆောင်များ ကို စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းရမည်။
 • ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လျှာထားချက်အတိုင်းပြည့်မှီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီ အရည်အသွေး ပြည့်မှီသော ဘိလပ်မြေများ ထုတ်လုပ်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးရခြင်း။
 • ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လောင်စာများပြတ်လပ်မှု မရှိစေရန် ရုံးချုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရခြင်း။
 • Smooth Operation , Continuous Operation ဖြစ်နေစေရန် စက်များအားလုံး ပျက်စီးချို့ယွင်းမှု နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ထိန်းသိမ်းရန်ဌာနများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ညွှန်ကြားမှုပြုလုပ်ရခြင်း။
 • Cement Cost /Bag ကျဆင်းစေရန်အတွက် Coal Consumption , Electricity Consumption , Fuel Consumption,  Maintenance Cost, Admin Cost သုံးစွဲမှုများ လျော့ကျစေရန် ကြတ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • စက်လည်ပတ်နေစဉ်နှင့် အကြီးစားပြင်ဆင်မှုကာလများတွင် ဌာနအသီးသီးမှ လိုအပ်လျက်ရှိသော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မှ Spare Parts ပစ္စည်းများအား အချိန်မှီရရှိစေရန် Procurement Team (HO) နှင့် အဆက်မပြတ်ချိတ်ဆက်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။
 • ဌာနများအားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရခြင်း။
 • ဌာနများအားလုံး၊ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများ မီတာယူနစ်သုံးစွဲမှုများအား အလေအလွင့်နည်းစေရန် အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးဆေယင်ရွက်ရန် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲပေးရခြင်း။
 • လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Control Pannel , Power Distribution Line  များ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများအား ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရန် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။
 • Sale Forecast အရ Production Plan အားပူးပေါင်းရေးဆွဲပေးပြီး နှစ်စဉ်စက်ရုံ၏ ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်များ Spare Parts ၊ စက်ဆီချောဆီပစ္စည်းစသည့် အသုံးစရိတ်များအား Budget ဆွဲပေးရခြင်း။
 • Operation စက်လည်/ရပ်၊ စက်ပြင်ဆင် ကိစ္စရပ်များအား CCR ဌာန အဆိုင်းများသို့ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှု ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများအားလုံး လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး Safety Officer နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းများအားလုံး စက်ရုံမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား စနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း။
 • စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် ရုံးပိုင်းများ သန့်ရှင်းသာယာလှပအောင် စီစဉ်ညွှန်ကြားပေးခြင်း။
 • ဝန်ထမ်းနှင့်ဝန်ထမ်းမိသားစုများ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများ ရှိပါက ကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • ကုန်ကြမ်းကို စတင် လက်ခံ သည့် အဆင့်မှ ကုန် ချော ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီသည့် အထိတာဝန် ယူရမည်။
 • အခါအားလျော်စွာ ရုံးချုပ်မှပေးအပ်သော တာဝန်ဝတ္တရားများအား တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်း။

Job Specifications

 • ပညာ အရည်အချင်း – BE, ME , PhD ( Mechanical / Civil / Electrical / Electronics)

 • အတွေ့အကြုံ – ဒုစက်ရုံမှူး အတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်နှင့် လက်ထောက်စက်ရုံမှူး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၈) နှစ်ရှိရမည်။

 • ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။

 • စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကုန်ကြမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရေးရာဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။

 • English (4) Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။

 

လျှောက်ထားလိုသူများသည် စက်တင်ဘာလ (၃၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စုံလင်စွာဖြင့် [email protected] နှင့် [email protected] များသို့ အီးမေးလ်ပေးပို့၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ (လတ်တလော Covid-19 အခြေအနေများကြောင့် အီးမေးလ်ဖြင့်သာ လျှောက်လွှာများကို လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။)

 

Max Myanmar Group

No.123, Alanpya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Tel: 951-255819-21, 255823-28, 255838.

Submit Your CV