BOD

img

မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု၏ Board of Directors (BOD) အစည္းအေ၀း

Burmese

မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလုပ္ငန္းစု၏ Board of Directors (BOD) ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇၊ နို၀င္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ၂၀၁၇၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္ေန႔)

မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ား၊ စီးပြားေရးအၾကံေပးမ်ား၊ လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာမ်ားႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန တာ၀န္ခံမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Read more