about us page title image

Max Highway Co., Ltd. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

img

Max Highway Co., Ltd. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား

Burmese

Max Highway Co., Ltd. တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၅.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ကုမၸဏီရံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ျပည္ခရိုင္ ၊ သရက္ခရိုင္ ၊ သာယာဝတီခရိုင္ႏွင့္ မေကြးခရိုင္တို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားအတြက္လည္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲမႈရံုးမ်ား၌ ၂၄.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

Max Highway Co., Ltd. ၏ရံုးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ Toll Collection Unit ႏွင့္ Highway Unit အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီး (၂၀၄) ဦးအတြက္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၁၅,၅၂၀,၀၀၀) က်ပ္အား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။