about us page title image

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရာ္ဘာအေစးျခစ္ လုပ္သားကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္(၁) သင္တန္းကို Shwe Yaung Pya Agro Co. Ltd. မွ သင္တန္းသား(၅)ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္

img

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရာ္ဘာအေစးျခစ္ လုပ္သားကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္(၁) သင္တန္းကို Shwe Yaung Pya Agro Co. Ltd. မွ သင္တန္းသား(၅)ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္

Burmese

National Skill Standard Authority (NSSA)၊ DOA Department of Agriculture၊ PCRDC ႏွင့္ PCRDE တို႕မွ ပူးေပါင္း၍ perenial crop resarch & development estate (Mudon) တြင္ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ရက္ ရက္ေန႕မွ ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရာ္ဘာအေစးျခစ္ လုပ္သားကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္(၁) သင္တန္းကို Shwe Yaung Pya Agro Co. Ltd. မွ သင္တန္းသား(၅)ဦး တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

နိုင္ငံအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ႏွင့္ အလုပ္ကိုင္ အခြင့္လမ္းရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါသင္တန္းကို ေရႊေရာင္ျပေရာ္ဘာၿခံ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေစာသီဟ၊ ဦးေက်ာ္နိုင္ဦး၊ ဦးေစာေဇာ္ဝင္းေမာင္၊ ဦးေစာမင္းေအာင္နွင့္ ဦးအာကာလြင္တို႔ အပါအ၀င္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၆၀ ဦးတက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၅ရက္ေန႕မွ ၁၇ရက္ေန႕အထိ စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Shwe Yaungpya Agro Co. Ltd. အေနျဖင့္ ရာဘာအေစးျခစ္ လုပ္သားကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္ (၁) ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္း(၅)ဦးမွ တစ္ဆင့္ အျခားလုပ္သားမ်ားအား ဆင့္ပြားပညာေပးျပီး လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္လာေစရန္၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုမၸဏီအတြင္း သင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ပို႔ခ်သြားရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

News Categories